კატეგორიები
More Categories Less Categories

უსაფრთხოების პოლიტიკა

საგარანტიო პირობები:

 • ყველა პროდუქციას ინდივიდუალური გარანტიის პირობა აქვს რომელიც მითითებულია ყოველთვის აღწერაში.
 • საგარანტიო პერიოდი იანგარიშება ნივთის საგარანტიო ფურცელზე მითითებული თარიღიდან.
 • საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს საგარანტიო ტალონი, რომელიც შეიცავს პროდუქტის გაყიდვის თარიღს, პროდუქტის ბრენდს,მოდელს,მაღაზიის ბეჭედსა და ხელმოწერას.

საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება, თუ:

 • გასულია საგარანტიო ვადა.
 • არ არის წარმოდგენილი საგარანტიო ტალონი.
 • საგარანტიო ტალონში მონაცემები შეცვლილი, გადაკეთებული ან წაშლილია.
 • ნივთი დაზიანებულია არასწორი ექსპლუატაციის გამო.
 • ნივთს აღენიშნება მექანიკური, თერმული ან წყლის მიერ გამოწვეული დაზიანება.
 • პროდუქტის დაზიანება გამოწვეულია ელექტრო გაუმართაობით.
 • პროდუქტის კომპლექტაცია არ არის წარმოდგენილი სრულყოფილად.
 • სმარტფონების და მობილური ტელეფონების ყურსასმენებზე, USB კაბელებზე და მაკომპლექტებელ ნაწილებზე.
 • პროგრამული უზრუნველყოფის ან ოპერაციული სისტემის ნებისმიერი სახის დაზიანებაზე.
 • კვების ბლოკზე, ნივთის ელემენტზე, მეხსიერების ბარათზე, სადენზე, მოწყობილობის დასამუხტ აქსესუარებზე.
 • ტექნიკაზე, რომელზეც სამონტაჟო ან საგარანტიო სამუშაოები არ არის შესრულებული უფლებამოსილი სერვისცენტრის სპეციალისტის მიერ.
 • ნივთი შეკეთებული ან ,,გახსნილია” თვითნებურად, ან არაოფიციალურ სერვისცენტრებთან.
 • ნივთის დამონტაჟების დროს არ იქნა გათვალისწინებული სამომხმარებლო ინსტრუქციაში არსებული საექსპლუატაციო პირობები.
 • კომპანია პასუხს არ აგებს სერვის ცენტრის მუშაობის ვადებთან დაკავშირებით.
 • მიღებული ნივთის საგარანტიო ვადის ათვლა იწყება, მისი ჩაბარების მომენტიდან და მოქმედებს ტალონში მითითებულ დრომდე.
 • კომპანია პასუხს არ აგებს სერვის ცენტრის მუშაობის ვადებთან დაკავშირებით.

პროდუქტის უკან დაბრუნება ან შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ:

 • პროდუქტის მახასიათებლები არ ემთხვევა საიტზე არსებულ ტექნიკური მახასიათებლების აღწერასა და მის ვიზუალურ მხარეს. პროდუქტის შეცვლა ან უკან დაბრუნება შესაძლებელია მისი შეძენიდა 3 სამუშაო დღის ვადაში.
 • ინტერნეტ მაღაზია არ იბრუნებს და არ ცვლის პროდუქტს იმ შემთხვევაში, თუ ნივთი აღარ მოგწონთ, საჭიროდ აღარ მიიჩნევთ მის ფლობას, არ ამართლებს თქვენს მოლოდინს და სხვა მსგავსი მიზეზების გამო.
 • კომპანია არ იბრუნებს და არ ცვლის ნივთს იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა, მისი მიღება – ჩაბარების დროს, არასათანადოდ შეამოწმა პროდუქტი და მას აღენიშნება მექანიკური დაზიანება, არ ემთხევა საიტზე მითითებულ ფოტოს, ან არ აქვს სრულად წარმოდგენილი კომპლექტაცია.

მიტანის პირობები: პროდუქციის მიტანა თბილისის მასშტაბით უფასოა, რეგიონებში ემატება 10 ლარი.

გაითვალისწინეთ, რომ შეკვეთის გაფორმების მომენტიდან იწყება ადამიანური და ფინანსური რესურსის ხარჯვა. იმ შემთხვევაში, თუ ნივთი რაიმე მიზეზით აღარ მოგინდებათ, შეკვეთის გაუქმებისას კომპანია დაგიბრუნებთ მისი ღირებულების მხოლოდ 20%.